Produktových variant

Promarněných dnů

Radost z výsledku

Žen velí produkci

Za čím si stojíme

Jsme (jenom) lidé.

Nemáme co skrývat a můžeme Vám zaručit naprostou transparentnost našeho podniku. Jsme typ obchodního partnera, který má pro své partnery porozumění. Hledáme řešení a neskrýváme se před problémy. Umíme je najít, definovat, pojmenovat a najít pro ně efektivní řešení.

Nejsme firma. Jsme společnost.

Společnost nadšených kolegů, kteří rozumí své práci. Je pro nás důlěžité osobní jednání, zákazník u nás nezdolává korporátní strukturu. Nejsme automatizovaná instituce, ale lidé, kteří umějí naslouchat a pracovat dohromady. Máme cíl, ke kterému směřujeme a pak osobně prezentujeme. Jsme jeden tým.

Zákazníci jsou naši partneři.

Naším cílem je podporovat a rozvíjet partnerské vztahy s našimi zákazníky. Nepodepisujeme kontrakty bezmyšlenkovitě. Nehledáme možnosti krátkodobého zisku, ale dlouhodobou spolupráci a možnost dále rozvíjet trh. Krok za krokem. Ruku v ruce s Vámi!

Co nabízíme

Pro distribuci našich produktů hledáme stále nové partnery.

Velkoobchod

Distributor

Supermarket

Hobby market

Zahradní centrum

Sportovní obchod

Hračkářství

Zažádejte si o nabídku

a získejte prostřednictvím našich produktů nové zákazníky

Služby

Nejsme továrna na šablony. Jsme tým specialistů, designérů, vývojářů forem a obalů. Produkt chápeme v souvislostech, od prvního nákresu, přes jeho výrobu, až po finální doručení na pulty obchodů.

Vybrané produkty

Vyvíjíme a vyrábíme až 2437 produktů. Prohlédněte si naše katalogy s kompletní nabídkou.

Líbí se Vám, co umíme?

Staňte se naším distributorem a užívejte si příležitostí, které naše nabídka přináší.

Spolupracujte se silným dodavatelem, který zajistí Váš obchodní růst.

Naše společnost realizovala projekt s názvem „Účast na zahraničních veletrzích společnosti Plastkon product s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001410, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem předkládaného projektu byla podpora individuální účasti společnosti Plastkon product s.r.o. na 8 veletrzích s globálním významem pořádaných v Německu v období 2016–2018 zaměřených na zahradničení, sportovní zboží, hračky a výrobky pro volný čas. Realizace projektu vedla k rozvoji společnosti a růstu konkurenceschopnosti. Získání nových zákazníků a prezence na nových trzích vedla k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti. Realizace projektu přispěla ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšila možnosti jeho mezinárodní expanze. Došlo k získání nových zákazníků, růstu exportu a tržeb.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření výrobního areálu firmy Plastkon product s.r.o.“,  reg.č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007661, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Předmětem předkládaného projektu je rozšíření a modernizace výrobního areálu společnosti Plastkon product s.r.o. Rekonstrukcí, demolicí a výstavbou nových objektů dojde k optimalizaci prostor pro zefektivnění a zkvalitnění činnosti firmy.

Společnost po prvním úspěšném projektu realizuje další projekt „Marketingová podpora exportu společnosti Plastkon product s.r.o.“ reg. č. projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013220, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem předkládaného projektu je podpora účasti společnosti na 7 mezinárodních veletrzích v SRN v období 2018–2020. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost